Kayıtlar

Mikrocerrahi himenoplasti nedir ?

Resim
Mikrocerrahi himenoplasti nedir ? Mikrocerrahi himenoplasti nedir ? Kızlık zarı dikiminde mikro cerrahi metod uygulamak sonucu nasıl etkiler ? Mikrocerrahi ile dikimin normal flep yöntemi kalıcı kızlık zarı dikiminden ne farkı vardır ? Bekaret ameliyatları içinde fazla bilinmeyen bir ameliyat metodunu inceliyoruz. Gerçektenden mikro cerrahi himenoplasti metodu neredeyse 100 hastadan birinde uygulanan / talep edilen bir yöntemdir. Öncelikle ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve sonuçta başarı oranlarını anlatalım. ***  Kızlık Zarı Dikimi Fiyat Listesini WhatsApp'tan isteyin  ***  ( kişiler listesine kaydetmeniz gerekmez - gizli kalır ) Kızlık Zarı Dikimi Yorumlarını Okuyun, Kayıtsız İsimsiz Yorum Yazın Mikrocerrahi himenoplasti nasıl yapılır ? Kızlık zarı bozulma tarihinden itibaren en fazla 1 hafta içinde ve henüz yara taze iken uygulanabilen bir yöntemdir, ameliyat mikroskobu altında kızlık zarının yırtıldığı yerler minik dikişlerle tamir edilir, lokal anestezi uygulanan hast

Türkiye'de kürtaj kanunları ve etkileri

 Türkiye'de kürtaj, hem yasal hem de sosyal açıdan önemli bir konudur. 1983 yılında kabul edilen 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile düzenlenen kürtaj, Türkiye'de belirli koşullar altında yasal olarak gerçekleştirilebilir. Bu makale, Türkiye'deki kürtaj kanunlarını, bu kanunların kadın sağlığı ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve karşılaşılan zorlukları incelemeyi amaçlamaktadır. ### Türkiye'de Kürtaj Yasaları Türkiye'deki mevcut yasalara göre, kürtaj gebeliğin ilk 10 haftası içinde kadının isteğiyle yapılabilir. İlk 10 haftayı geçen durumlarda ise, yalnızca anne sağlığını tehdit eden tıbbi nedenlerle ve doktorların onayı ile kürtaj işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca, evli kadınların kocalarının rızası genellikle kürtaj işlemi için gereklidir, ancak bu uygulama hukuki olarak zorunlu tutulmamaktadır ve pratikte uygulanıp uygulanmadığı tartışmalıdır. ### Kadın Sağlığı ve Üreme Hakları Üzerindeki Etkileri Türkiye'de kürtajın yasal olması, kadınl

Kürtajda yasal sınırlar ve kanunlar

Kürtaj, dünya genelindeki yasal ve etik tartışmaların merkezinde yer alan önemli bir konudur. Ülkeden ülkeye değişen yasal sınırlar ve düzenlemeler, bu konunun karmaşıklığını ve hassasiyetini ortaya koyar. Bu makale, kürtajda yasal sınırların genel bir değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır, ancak spesifik yasal düzenlemeler için okuyucuların kendi ülkelerindeki mevzuata başvurmaları gerektiğini hatırlatır. ### Kürtaj Yasalarının Genel Bakışı Kürtaj yasaları, genellikle gebeliğin sonlandırılmasına izin verilen durumlar, süre sınırlamaları ve gereklilikler (danışmanlık, bekleme süreleri vb.) açısından farklılık gösterir. Yasalar, genel olarak aşağıdaki kategorilere ayrılabilir: 1. **Tamamen Yasak**: Bazı ülkelerde, kürtaj neredeyse her durumda yasaktır, ancak anne hayatının tehlikede olduğu çok nadir durumlar hariç tutulabilir. 2. **Sıkı Koşullar Altında İzin Verilen**: Bu tür yasalar, kürtajın sadece belirli koşullar altında (örneğin, tecavüz, ensest, fetal anomali veya annenin sağlı

Cerrahi gebelik sonlandırma yöntemleri

Resim
Cerrahi gebelik sonlandırma yöntemleri, istenmeyen veya tıbbi nedenlerle sonlandırılması gereken gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılan tıbbi prosedürlerdir. Bu yöntemler, genellikle güvenli ve etkili olarak kabul edilir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak seçilir, örneğin gebeliğin süresi, hastanın sağlık durumu ve kişisel tercihler. İki ana cerrahi gebelik sonlandırma yöntemi vardır: Vakum aspirasyonu ve Dilatasyon ve Kürtaj (D&C). ### Vakum Aspirasyonu Vakum aspirasyonu, gebeliğin ilk trimesterinde (genellikle 12. haftaya kadar) en sık kullanılan yöntemdir. Bu prosedür, lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Prosedür sırasında, rahim ağzı (serviks) genişletilir ve bir tüp (kanül) rahim içine yerleştirilir. Bu tüp aracılığıyla, vakum cihazı kullanılarak gebelik dokusu rahimden nazikçe çekilip alınır. Vakum aspirasyonu, düşük komplikasyon riski ve kısa iyileşme süresi nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. ### Dilatasyon ve Kürtaj (D&C) Dilatasyon ve Kürtaj

Dilatasyon ve kürtaj

Resim
  Dilatasyon ve Kürtaj (Dilatation and Curettage - D&C), kadın sağlığı ve jinekolojik tedavilerde kullanılan önemli bir cerrahi prosedürdür. Bu yöntem, çeşitli tıbbi nedenlerle, özellikle gebelik sonlandırma, anormal uterin kanamaların teşhisi ve tedavisi veya rahim içi patolojilerin değerlendirilmesi amacıyla uygulanabilir. D&C prosedürü, rahim ağzının (serviksin) genişletilmesini (dilatasyon) ve ardından rahim iç duvarının kazınarak temizlenmesini (kürtaj) içerir. ### Prosedürün Aşamaları 1. **Hazırlık ve Anestezi**: D&C genellikle hastane veya klinik ortamında, lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Anestezi seçimi, prosedürün nedenine, hasta tercihlerine ve sağlık durumuna bağlıdır. 2. **Dilatasyon**: Prosedür, serviksin dilatasyon (genişletme) aletleri kullanılarak genişletilmesiyle başlar. Bu, rahim içine aletlerin veya küretin (kazıyıcı alet) yerleştirilmesine olanak tanır. 3. **Kürtaj**: Serviks yeterince genişletildikten sonra, doktor küreti rahim için

Lokal anestezi ile yapılan kürtaj

Resim
  Lokal anestezi altında yapılan kürtaj, jinekolojik bir prosedürdür ve genellikle erken dönem gebelik sonlandırmalarında veya küçük jinekolojik işlemlerde tercih edilir. Bu yöntem, rahim içindeki dokunun çıkarılmasını sağlar ve anestezi, yalnızca işlem bölgesini uyuşturmak için kullanılır, böylece hasta prosedür sırasında bilinçli kalır. Lokal anestezi ile yapılan kürtajın avantajları, riskleri ve işlem süreci hakkında detaylı bilgi sunmak bu makalenin amacıdır. ### Lokal Anestezi Altında Kürtajın Avantajları 1. **Kısa Süreli İşlem**: Lokal anestezi ile kürtaj genellikle kısa sürer ve hastanın hastanede kalış süresi minimuma indirilir. 2. **Daha Az Anestezi Riski**: Genel anesteziye kıyasla, lokal anestezi daha az risk taşır ve anesteziye bağlı komplikasyonlar minimaldir. 3. **Hızlı İyileşme Süreci**: Hastalar işlemden sonra genellikle hızlı bir şekilde toparlar ve günlük aktivitelerine dönüş yapabilirler. 4. **Daha Az Maliyetli**: Genel anestezi gerektiren prosedürlere göre genellikl

Lokal anestezi ile yapılan kürtajın avantajları

Resim
  Lokal anestezi ile yapılan kürtaj prosedürleri, kadın sağlığı alanında önemli bir yere sahiptir. Bu yöntem, özellikle erken dönem gebelik sonlandırma ve bazı jinekolojik işlemler için tercih edilen, minimal invaziv bir tedavi seçeneğidir. Lokal anestezi, işlem bölgesini uyuşturarak hastanın prosedür sırasında ağrı hissetmemesini sağlar, ancak hasta bilincini kaybetmez. Bu makalede, lokal anestezi ile yapılan kürtajın avantajları detaylandırılmaktadır. ### Hasta Konforu ve Güvenliği Lokal anestezi altında yapılan kürtaj, hastalar için konforlu bir deneyim sunar. Genel anesteziye kıyasla, hastalar prosedür sırasında bilinçli kalır ve kendilerini daha kontrol altında hissedebilir. Bu, özellikle anesteziye karşı kaygısı olan veya genel anestezi altında yapılacak işlemlerden çekinen hastalar için önemli bir avantajdır. Ayrıca, lokal anestezi, genel anesteziye bağlı potansiyel komplikasyon ve yan etkileri azaltır, böylece hasta güvenliği artırılır. ### Hızlı İyileşme Süreci Lokal anestezi

Lokal anestezi ile vakumlu kürtaj

Resim
  Vakumlu kürtaj, özellikle erken dönem gebelik sonlandırmalarında sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Lokal anestezi ile yapıldığında, bu prosedür hem hasta konforunu artırır hem de iyileşme sürecini hızlandırır. Vakumlu kürtajın lokal anestezi ile nasıl yapıldığını detaylandıran bu makale, prosedürün aşamaları, avantajları ve dikkat edilmesi gereken hususları ele alacaktır. ### Vakumlu Kürtaj Nedir? Vakum aspirasyonu olarak da bilinen vakumlu kürtaj, rahim içindeki gebelik dokusunun vakum yardımıyla çıkarılmasını içeren bir prosedürdür. Genellikle gebeliğin ilk trimesterinde (12 haftaya kadar) uygulanır ve yüksek başarı oranları ile minimal invaziv bir yöntemdir. ### Lokal Anestezi Altında Vakumlu Kürtajın Aşamaları 1. **Öncül Değerlendirme**: Prosedüre başlamadan önce, hasta detaylı bir şekilde değerlendirilir. Bu, medikal geçmişin incelenmesi, gebeliğin süresinin belirlenmesi ve prosedür hakkında bilgilendirme yapılmasını içerir. 2. **Lokal Anestezi Uygulaması**: Prosedür bölgesi, y

Kalıcı kızlık zarı dikimi yaptıranların yorumları

Resim
Kalıcı kızlık zarı dikimi, kızlık zarının cerrahi olarak yeniden yapılandırılması işlemidir ve genellikle kültürel, sosyal veya kişisel nedenlerle tercih edilir. Bu işlemle ilgili yorumlar ve deneyimler, büyük ölçüde bireysel beklentilere ve işlemin sonuçlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu makale, kalıcı kızlık zarı dikimi yaptıranların yorumlarına dayanarak, işlemin etkileri, bireylerin bu deneyimden aldıkları sonuçlar ve bu sürecin psikolojik boyutları üzerine bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. ### Bireysel Deneyimler ve Yorumlar Kalıcı kızlık zarı dikimi yaptıranların yorumları, genellikle işlem öncesi ve sonrası duygusal durumları, toplumsal baskılar, işlemin etkileri ve sonuçlar hakkında bilgi verir. Bu yorumlar, işlemin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini yansıtabilir. **Olumlu Yorumlar:** - **Güven Artışı:** Bazı bireyler, işlem sonrasında sosyal ve kültürel beklentileri karşılayabildikleri için kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtir. - **İlişkilerde Rahatlama:

Kızlık zarı dikimi ne kadar sürer?

Resim
Kızlık zarı dikimi (himenoplasti), kızlık zarının cerrahi olarak yeniden yapılandırılması işlemidir. Bu işlem, çeşitli nedenlerle, genellikle kültürel, sosyal veya kişisel sebeplerle talep edilebilir. Kızlık zarı dikimi, bireyin bekaretin yeniden simüle edilmesi amacıyla tercih ettiği bir prosedür olabilir. Bu makalede, kızlık zarı dikimi işleminin süresi, işlemin nasıl yapıldığı ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınacaktır. ### Kızlık Zarı Dikimi İşlemi Kızlık zarı dikimi genellikle lokal anestezi altında yapılır ve işlemin süresi, uygulanan teknik ve bireysel durumlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşlem, genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında bir zaman dilimini kapsar. Ancak, hastanın genel durumu ve işlemin karmaşıklığına bağlı olarak bu süre değişebilir. ### İşlemin Yapılışı Kızlık zarı dikimi işlemi sırasında, mevcut himen kalıntıları bir araya getirilir ve özel dikiş teknikleri kullanılarak yeniden yapılandırılır. Bazı durumlarda, himen dokusu yetersi

Kızlık zarı kaç cm girerse bozulur?

Resim
Kızlık zarı veya himen, vajina girişinde bulunan ve her kadında farklılık gösteren ince bir mukoza dokusudur. Kızlık zarının yapısı, kalınlığı, esnekliği ve yırtılma şekli kadından kadına değişiklik gösterir. Bu nedenle, kızlık zarının "bozulması" olarak adlandırılan olayın, belirli bir penetrasyon derinliğiyle doğrudan ilişkilendirilmesi yanıltıcıdır. Bu makale, kızlık zarının anatomisi ve bu konudaki yanlış anlamaları ele alarak, daha bilinçli bir anlayışa katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. ### Kızlık Zarının Anatomisi ve Çeşitliliği Kızlık zarı, elastik yapıda bir dokudur ve bazı durumlarda cinsel ilişki, fiziksel aktiviteler, tampon kullanımı veya tıbbi muayeneler sonucunda esneyebilir veya yırtılabilir. Ancak, kızlık zarının esnekliği ve dayanıklılığı büyük ölçüde bireysel farklılıklara bağlıdır. ### Kızlık Zarının "Bozulması"na İlişkin Yanlış Anlamalar - **Belirli Bir Penetrasyon Derinliği:** Kızlık zarının belirli bir penetrasyon derinliğinde "bozulacağı&

Kızlık zarı kaç yaşından itibaren bozulur?

Resim
Kızlık zarının (himen) "bozulması" konusu, çevresinde birçok yanlış anlama ve mit barındıran bir konudur. Kızlık zarı, vajina girişini kısmen kaplayan elastik bir mukoza dokusudur ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu dokunun yapısı, esnekliği ve konumu kadınlarda büyük çeşitlilik gösterir, bu yüzden kızlık zarının "bozulması" kavramı her birey için farklı anlamlar taşıyabilir. Bu makale, kızlık zarının ne zaman ve nasıl değişebileceği üzerine odaklanarak, bu konudaki bilgileri ve yanlış anlamaları ele almayı amaçlamaktadır. ### Kızlık Zarı ve Fizyolojik Çeşitlilik Kızlık zarı, doğumdan itibaren var olan bir dokudur ve yaşamın farklı evrelerinde değişiklik gösterebilir. Zarın yapısı, esnek olduğundan dolayı, cinsel ilişki, fiziksel aktiviteler, tampon kullanımı veya tıbbi muayeneler gibi birçok nedenle değişebilir veya yırtılabilir. ### Kızlık Zarının "Bozulma" Yaşı Kızlık zarının değişime uğradığı yaş tam olarak belirlenemez çünkü bu, birçok faktöre ba

Erkekler kızlık zarının bozuk olduğunu nasıl anlar?

Resim
Kızlık zarının durumu üzerine yapılan varsayımlar ve buna ilişkin anlayışlar, genellikle yanılgılar ve yanlış bilgilere dayanır. Bu makale, kızlık zarı ve onunla ilişkili mitler hakkında bilgi verirken, erkeklerin ve toplumun bu konuda nasıl daha bilinçli ve duyarlı olabileceğini ele alacaktır. ### Kızlık Zarı Mitleri ve Gerçekler Kızlık zarı (himen), vajina girişinde bulunan ve her kadında farklılık gösteren elastik bir mukoza dokusudur. Yapısal olarak, kızlık zarı tamamen kapalı olmaktan, vajina girişini kısmen kapatan çok sayıda form ve varyasyona kadar değişebilir. Bu anatomik çeşitlilik, kızlık zarının "bozulması"na ilişkin yaygın inanışların çoğunun bilimsel olarak yanlış olduğunu gösterir. **Kızlık Zarının "Bozulması":** - **Kanama Bir Gösterge Değildir:** Kızlık zarının cinsel ilişki veya diğer nedenlerle esnemesi veya yırtılması durumunda kanama olabileceği gibi, hiç olmayabilir de. Kanamanın olup olmaması, kızlık zarının durumu hakkında güvenilir bir bilgi

Evlenmeden önce kızlık zarı bozulursa ne olur?

Resim
Evlenmeden önce kızlık zarının bozulması, dünya çapında farklı kültürler ve toplumlar arasında değişen sosyal, psikolojik ve bazen de fizyolojik sonuçlara yol açabilir. Bu makalede, bu konunun çeşitli yönlerini ele alarak, bireylerin ve toplumların bu duruma nasıl tepki verdiğini ve bu tepkilerin etkilerini inceleyeceğiz. ### Sosyal ve Kültürel Etkiler **Toplumsal Beklentiler ve Baskılar:** Bazı toplumlar, bekaret kavramına büyük önem atfeder ve evlilik öncesi cinsel ilişkiyi kabul etmez. Bu durum, evlenmeden önce kızlık zarının bozulması halinde sosyal damgalanma, aile içi baskı ve hatta şiddete varan ciddi sonuçlara yol açabilir. **Değişen Toplumsal Normlar:** Modernleşme ve küreselleşme ile birlikte, birçok toplumda cinsellik ve bekaret üzerine düşünceler değişmektedir. Genç nesiller, evlilik öncesi cinsel ilişkiye daha açık bir bakış açısı sergileyebilir ve kızlık zarının bozulmasını evlilik öncesi bir tabu olarak görmeyebilir. ### Psikolojik Etkiler **Bireysel Duygular ve Algılar:

Küçük yaşta kızlık zarı bozulursa ne olur?

Resim
Küçük yaşlarda kızlık zarının zarar görmesi veya bozulması, bir dizi fiziksel, psikolojik ve sosyal etkiyi beraberinde getirebilir. Bu durum, özellikle çocukların cinsel sağlık ve gelişimleri üzerinde dikkatle ele alınması gereken hassas bir konudur. Makalemizde, bu konunun önemli yönlerini, olası etkilerini ve toplumsal anlayışın nasıl şekillendirilmesi gerektiğini inceleyeceğiz. ### Fiziksel Etkiler **Kızlık Zarının Bozulması:** Küçük yaşta kızlık zarının bozulması genellikle kazalar, düşmeler veya bazı spor aktiviteleri gibi cinsel olmayan nedenlerle gerçekleşebilir. Nadiren, cinsel istismar durumlarında da zarar görebilir. Bu durumlar, hafif kanama veya rahatsızlıkla sonuçlanabilir. **Sağlık Kontrolleri:** Zarar görmesi durumunda, çocuğun sağlık durumunu değerlendirmek için bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır. Bu, herhangi bir fiziksel hasarın tespit edilmesi ve gerekli tedavinin yapılması açısından önemlidir. ### Psikolojik Etkiler **Travma ve Anksiyete:** Küçük yaşta yaşanan

Kızlık Zarı bozulursa ne olur?

Resim
Kızlık zarı (himen), vajina girişinde bulunan ve kişiden kişiye farklılık gösteren ince bir mukoza dokusudur. Kızlık zarının yapısı, kalınlığı ve elastikiyeti her bireyde farklıdır ve bazı durumlarda, cinsel ilişki, fiziksel aktivite, tampon kullanımı veya bir kaza sonucu zarın yırtılması veya esnemesi mümkündür. Kızlık zarının bozulması, toplumun bazı kesimlerinde önemli bir konu olabilir, ancak bu fizyolojik bir olaydır ve kişinin sağlığı veya cinsel değeri hakkında herhangi bir şey ifade etmez. ### Kızlık Zarının Bozulması: Fizyolojik ve Sosyal Etkileri **Fizyolojik Etkiler:** - **Kanama:** Kızlık zarının yırtılması durumunda, hafif kanama meydana gelebilir. Ancak, herkesin deneyimi farklıdır ve bazı durumlarda hiç kanama olmayabilir. - **Ağrı ve Rahatsızlık:** Zarın esnekliğine ve yırtılma şekline bağlı olarak, bazı kadınlar ilk cinsel deneyimlerinde hafif ağrı veya rahatsızlık hissedebilirler. Ancak, bu herkes için geçerli değildir ve birçok kadın ağrı hissetmez. **Sosyal ve Psiko

Radyo frekanslarla labiyoplastinin eski yöntemlere olan üstünlükleri

Resim
  Genital labioplasti, özellikle labia minora ve labia majoranın boyutunu ve şeklini iyileştirmeyi amaçlayan popüler bir estetik cerrahi prosedürüdür. Bu işlem, kişisel rahatsızlık hissini azaltmak, estetik görünümü iyileştirmek veya fiziksel rahatsızlığı gidermek amacıyla tercih edilir. Labioplasti, çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir ve son yıllarda, radyo frekans (RF) teknolojisi ile yapılan labioplasti, bu alanda dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıkmıştır. Bu makalede, RF ile yapılan labioplastiyi, diğer geleneksel yöntemlerle kıyaslayarak, bu yöntemin sunduğu avantajları ve üstünlükleri ele alacağız. ### Radyo Frekans ile Labioplasti Radyo frekans ile labioplasti, RF enerjisini kullanarak fazla dokuyu hassas bir şekilde çıkarmak ve labiaları yeniden şekillendirmek için bir tekniktir. Bu yöntem, doku kesimi ve şekillendirmesi için yüksek frekanslı radyo dalgalarından yararlanır. RF teknolojisi, dokular üzerinde oldukça hassas bir etki sağlayarak, minimal invaziv

Cerrahi vajina daraltma ameliyatlarında lokal anestezi ile genel anestezinin karşılaştırılması

Resim
  Cerrahi vajina daraltma ameliyatları, kadınların genital bölge estetiğini ve fonksiyonunu iyileştirmeyi amaçlayan popüler prosedürler arasında yer alır. Bu ameliyatlar sırasında anestezi seçimi, hastanın konforu, ameliyatın süresi ve iyileşme süreci gibi önemli faktörler üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. İki ana anestezi türü, lokal ve genel anestezi, bu ameliyatlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar genel anestezi bazı durumlar için tercih edilse de, lokal anestezi cerrahi vajina daraltma ameliyatlarında birçok avantaj sunarak, birçok açıdan üstün ve pratik bir seçenek olarak öne çıkar. ### Lokal Anestezi ile Cerrahi Vajina Daraltma Avantajları **1. Hızlı İyileşme ve Daha Az Yan Etki:** Lokal anestezi, ameliyat bölgesine uygulandığında, hasta tamamen bilinçli kalırken, sadece işlem yapılan bölge uyuşturulur. Bu yöntem, genel anestezinin neden olabileceği bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi yan etkileri minimuma indirir. Hastalar, lokal anestezi sonrasında genel

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kızlık Zarı Dikimi - Himenoplasti

Vajina Daraltma Ameliyatı Vajinoplasti

Labioplasti ( Genital Dudak Küçültme ) ameliyatı

Kadınlarda adet gecikmesi

Vajinadan gaz çıkması ne anlama gelir ?

Kızlık zarı anatomik yapısı

Kızlık zarı bozulma belirtilerinden önemli olanlar

Adet düzensizliği olan bayanlarda hamilelik belirtileri

Kızlık zarı dikimi

Kalıcı kızlık zarı dikiminde güncel yaklaşımlar

Konular

Daha fazla göster

Önemli Yasal Uyarı

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni

Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurular için jin.op.dr.turgay.karakaya@gmail.com a email atınız.

1- Jinekolog Op. Dr. Turgay Karakaya özel hekimlik bilgilendirme web site adresi https://www.drturgaykarakaya.com 'dur. Bu adresin dışındaki farklı web adresleri hekimin bilgisi ve sorumluluğu dışındadır. Hizmet verdiği adres Zuhuratbaba mahallesi, İncirli Caddesi No 9 Kat 2 Bakırköy İstanbul'dur. Bu resmi web sitesi adresi veya başka fiziki adreslerde şube veya hizmet noktası bulunmamaktadır. Hekimlik tabela ad ve adresinin kullanıldığı farklı web sitelerindeki bilgilere itibar etmeyiniz. İnternetteki birçok bilginin kopyalanıp yeniden yayınlanması çok kolay olduğu için sadece resmi alan adındaki içerikleri dikkate almanız önemle rica olunur.

2- Bu blogda yer alan içerikler, 18 yaş ve üstü ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır, hekim muayenesi olmaksızın hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılamazlar. Sağlık Bakanlığı 15 şubat 2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29. maddesi çerçevesi içinde hizmet alanımız sunduğumuz hizmetlerle ilgili konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamındadır.

3- Sağlık Bakanlığı hasta hakları yönetmeliğine göre bizimle iletişiminiz tamamen gizli tutulacaktır. ( Resmi Gazete Tarihi: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23420 )

4- Bu blogda anlatılan tedavi ve hastalıklar tamamen bilgilendirme , fikir edindirme amaçlıdır. Makalelerde bilimsel anlatımlar halkın anlayacağı şekle çevrilip sohbet havasında yazılmış olup , yapılan anonim yorumlar ve cevaplar başkaları için geçerli olsa bile sizin için uygun olmayabilir. 5651 sayı ve 23 mayıs 2007 tarihli kanuna göre ziyaretçi yorumlarının içerik sorumluluğu yazan kişilere aittir. Kanunlara aykırı yorumları lütfen bize bildiriniz. Anlatılan cerrahi uygulamalar sadece yazan hekime özel değil , ülkemizde birçok doktor tarafınca uygulanabilen tedavi metodlarıdır.